Evrenimiz renkli, canlı, büyük oluşumlara açık.
Bu evrende arayış, değişim ve sürekli gelişim içindeyiz.

Sıra Dışı Başarı

Başarı nasıl tanımlanır? Her çağda, her toplumda, her algıda farklı karşılık bulan başarıyı yükselen kariyer çizgisinde, maddi varlıkların birikiminde, huzur ve mutluluk duygusunda; kırk yıllık dostla içilen kahvenin sıcak yudumunda, bir evlat yetiştirmekle ya da yelkenliyle okyanus aşmakla elde ettiğini, edeceğini düşünenler çıkar. Her görüşün haklılık payı vardır.

Sıra dışı “başarı”; kavrama hangi deneyimden süzülmüş hangi anlamı yüklersek yükleyelim onun, alışılmışın ötesine yerleşmiş hâlini vurgular. Daha çok, daha fazla demekten ziyade, alışılagelenden ayrı olmanın ifadesidir. Bilinçli farkındalıkla, kendinin en iyi versiyonunu hayata davet etmek ve olanı kabul etmekle, öz şefkatle ilintilidir. En’lerin, çok’ların dünyasından çıkma bir tamlama olarak algılanmamalı; sıradanlaşmış yaklaşımların ötesinde bütünsel bir farkındalığı ve yaşam tecrübesini işaret etmek için seçilip kullanılmalıdır.

Sıra Dışı Başarı Programları, kişiyi-lideri yaşamda kendini ifade ettiği değişik kimliklerinin, rollerinin ötesinde bir bütün olarak gören programlardır. Bu temel yaklaşımdan hareketle, aşağıdaki iki başlık altında ve kendi içinde bölümlere ayrılarak kişilere, kurum ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde titizlikle kurgulanmıştır:

SIRA DIŞI KURUM PROGRAMLARI

 • Sıra Dışı Liderin Yolculuğu
 • Sıra Dışı Takımlar
 • Sıra Dışı Organizasyonlar
 • Koçluk

SIRA DIŞI LİDER PROGRAMLARI

 • Koçvari Liderlik
 • Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
 • Bilinçli Farkındalık – Mindfulness
 • Duygusal Dayanıklılık
 • Şiddetsiz İletişim
 • Geri Bildirim Alma ve Verme
 • Bilinçsiz Ön Yargılar – Yanlılık
 • Zor Zamanlarda Liderlik
 • Kontrol – Kalıplar – Kararlar
 • Kurum Ortamında Kadın
 • Dinlemenin Gücü
 • Nezaket mi? Netlik mi?
 • Farklılıkları Kucaklama – Kuşaklar Arası İletişim
 • Emekli Olmak – Hayalleri Yaşamak

DEĞERLERİMİZ

 • Güvenilirlik
 • Özgünlüğe saygı
 • Uyumluluk
 • Gelişime açıklık; gelişirken geliştirme
 • Şefkat
 • Merak eden zihniyeti besleme
 • Esneklik
 • Yaratıcılık

Ayla Türkmen

Kurucu

Ayla Türkmen; aklı duyguyla buluşturmayı, umudu hayalcilikten ayrıştırmayı başarmış; ayçiçeklerinin güneşe yönelimleri gibi yüzünü hep bilimsel bilgiye, araştırmacılığa, azim ve kararlılığa dönük tutan bir koç, eğitmen, danışman. Sıra Dışı Başarı programlarının kurucusu, farklı saha ve sektörlerde aktif bireylerin kendi içlerindeki lideri sıra dışı başarıyla buluşturmalarına destek sunmayı hedefleyen bir girişimci.

Londra Polytechnic Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra hem çok uluslu hem de yerli kurumlarda yirmi beş sene boyunca başarılı bir profesyonel kariyer yolculuğu geçiren Ayla Türkmen; liderlik vasıflarını farklı kültürlü ortamlarda yönetici sıfatıyla pekiştirerek kurumsal kariyerinin son yıllarında üst düzey yönetim kademesinde çeşitli görevlerde bulundu. 2000 yılında kendi şirketini kurarak bireyler ve kurumlarla, liderlik gelişimleri konusunda danışman, koç ve eğitmen olarak çalışmaya başladı. İhtiyaca yönelik belirlediği programlarla kurumların her seviyede stratejilerini oluşturmada, lider ve takım gelişimlerinde gelişim, değişim ve dönüşüm projelerini yürütmektedir.

Liderlik gelişimine, bireylerin özgün yanlarını günlük yaşamlarına taşımalarına imkân verecek şekilde yaklaşmakta ve Grup & Takım & Birey gelişim programlarını bu anlayışla hayata geçirmekte olan Ayla Türkmen; Uluslararası Koçluk Federasyonu, International Coaching Federation (ICF) belgeli MCC akredite koç olarak çalışmakta, Adler Koçluk Okulu (ACPC) fakülte üyesi olarak görev yapmaktadır.