Merkezdeki çekici gücün etkisiyle gelişen, büyüyen, bambaşka olasılıkları hatırlatan spiral galaksimiz; gücü anlamak, yaymak ve birlikte yol almak için başlıca ilham kaynağımız.

Koçluk

Koçluk, hizmet alanı “Elde ne var?” sorusu ile, olanı olduğu yerde karşılamaya davet eder.

Pozitif psikolojiyi esas alan koçluk hizmeti ile kişi, olanı olduğu gibi görebilecek ve olmak istediği alana pozitif bir bakış açısıyla, öğrenen zihniyetle, değerlerinin farkındalığıyla, kendi gücünde ulaşacaktır.

Sıra Dışı Başarı Programları kapsamında koçluk hizmetleri dört ana başlıkta sunulmaktadır:

  1. BİREYSEL KOÇLUK

Koçluk; koçluk alanın bireysel ve/veya iş yaşamındaki performansını artırmasında, geliştirmesinde kendisine yol arkadaşlığı yapmaktır. Koçluk alanın, ulaşmak istediği hedefe, zihinsel tutuma veya farkındalığa ulaşmasında onun adına karar alan, yönlendiren bir ilişki kurmak olarak anlaşılmamalıdır.

Kişinin özel yaşamında bireysel tutum ve davranışlarına, kariyer yönelimine, ilişki dokularına farkındalıkla eğilmesini sağlamak; iş yaşamında ise liderlik becerilerini geliştirmesine katkıda bulunmak üzere gerçekleştirilen çalışmalardır.

  1. TAKIM KOÇLUKLARI

Takım koçlukları; takımları belli bir amaç etrafında birleştirmek, takım üyelerinin aralarında amaç birliğini sağlarken farklılıkların zenginliğinden yararlanmalarını, birey olurken bütünün gücünün katkısını hatırlamalarını sağlamak üzere yapılır. Kişinin, içinde yer aldığı takım ilişkisine yapılan koçluktur.

  1. GRUP KOÇLUĞU

Birlikte iş yapmak, iş üretmek zorunda olmayan kişilerden oluşan yapının koçluğudur.

Aynı organizasyondaki benzer statüdeki kişilerin, birbirleriyle doğrudan ast üst ilişkileri yoktur fakat çalışanlar; benzer arayışları, benzer varoluş çabaları, benzer sorunları, benzer rahatlıklarıyla, aynı habitatın parçasıdırlar. Bu benzerlikler ile grubun dinamiği içinde, kendi yapılarına/departmanlarına döndüklerinde neyi farklı yapacaklarına dair geniş bakış açısına geçebilirler.

Grup koçlukları; birbirinden öğrenen, birbirini besleyen, öğrenme ve beslemeyi kendi takımlarına taşımak üzere farklı bakış açılarını araştıran gruplar için etkileşimli bir ortamda öğrenme sağlanarak sürdürülmektedir.

  1. KURUMSAL KOÇLUK

Kurumsal koçluklar, koçluk alanın kendi bütünlüğünü kurumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ortaya çıkarmasına destek vermektedir. Kim olduğunu ya da kim olmak istediğini fark eden koçluk alan; bu farkındalığını, kurumun beklentilerini ve vizyonunu karşılamakta, stratejisini oluşturmakta nasıl kullanabileceğine daha geniş açıdan bakabilmektedir. Özgünlüğünü, bütünlüğünü bir yapı içinde nasıl ifade edebileceğini araştırır.

Kurumsal koçlukla sağlanan değişim; koçluk alanın kendi ihtiyaçlarını karşılarken kurumun ihtiyaçlarını da karşılamak üzere bir ortaklık doğurmak, ortak yaşamı ve karşılıklı beslemeyi sağlamak şeklinde açıklanabilir. Tatmin, bu ortaklıktan beslenir.